REKLAMNÁ FOTOGRAFIA

Prosím, špecifikujte pokiaľ možno čo najviac detailnejšie Vaše požiadavky emailom. Kvalitná reklamná fotografia hrá jednu z najdôležitejších úloh pri propagácii Vášho výrobku, či služby.

Aj v dobe, kedy už skoro každý disponuje dobrým digitálnym fotoaparátom, urobiť takú fotografiu, ktorá by predala Váš produkt, nie je jednoduché. Reklamná fotografia s jasným obsahom (a odkazom) vyžaduje okrem kvalitnej techniky a dlhodobých skúseností aj talent vidieť všedné veci nevšedne.

Ku každému klientovi pristupujem individuálne s cieľom, aby bol s výsledkom spokojný. Všetky fotografie budú k dispozícii na CD/DVD v rôznych formátoch pro publikačné účely v tlačených médiách, alebo na internete. Samozrejmosťou je finálna retuš a digitálna úprava všetkých fotografií.

© Jan Senčák